Informacje REACH

 

Informacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 rozporządzenia REACH, dotyczące produktów STIGA Group.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) producenci, importerzy lub dystrybutorzy są zobowiązani do informowania klientów o obecności w swoich produktach jakiekolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu. Substancje zidentyfikowane jako wzbudzające szczególnie duże obawy, zostały włączone do tzw. Listy kandydackiej REACH przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Ołów (nr CAS 7439-92-1) został dodany do listy kandydackiej REACH w dniu 27.06.2018 r.

Ołów jest substancją zawartą w wielu różnych metalowych komponentach, które są instalowane w naszych maszynach.

Przykłady produktów  o zawartości ołowiu przekraczającej 1000 ppm:

  • produkty z stali obrabianej;
  • produkty ze stopów aluminium;
  • produkty ze stopów miedzi;
  • komponenty lutowane;
  • akumulatory zamknięte.

 

Nieprzerwanie gromadzimy dane oraz informacje od naszych dostawców na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. 

Przestrzegamy powyższych wymagań, udostępniając niezbędne informacje o substancjach chemicznych zawartych w naszych produktach, które są wyszczególnione w załączonej liście komponentów.

REACH SVHC

Part containing a SVHC installed on the following articles Model Substances in Candidate List CAS Number
Ignition Coil
Fuel Tank Cap Gasket
EC Label
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(engines)
AL6 48 VQ 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
AL3 41 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
BL 410 Diarsenic trioxide 1327-53-3
BL 410 S Triethyl arsenate 15606-95-8
BL 460 Arsenic acid 7778-39-4
BL 460 S Calcium arsenate 7778-44-1
BL 510 S Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
BL 510 SE    
BL 510 SQ    
BL 510 SQE    
Flywheel Comp
Tube Breather
Sealing Ring
Tube Clip
EC Label
Rectifier
Linking Wire
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(engines)
AT3 72 HC 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 101-77-9
AT5 98 HC Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 25214-70-4
BT 108 SD Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8
BT 108 SD HC DEHP - BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 117-81-7
BT 66 Q Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
BT 72 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated -
BT 84 4,4'-isopropylidenediphenol Bisphenol A; BPA 80-05-7
BT 84 HC S 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
BT 84 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
BT 84 X Diarsenic trioxide 1327-53-3
BT 98 Triethyl arsenate 15606-95-8
BT 98 HC S Arsenic acid 7778-39-4
BT 98 SD Calcium arsenate 7778-44-1
BT 98 SD HC    

SVHC Spare Parts

ARTICLE NUMBER/MODEL PRODUCT/PART CONTAINING AN SVCH SUBSTANCE ON THE CANDIDATE LIST CAS NUMBER
383037000/0 STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995248 SEAL  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PIPE  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
Boric acid; crude natural  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Disodium tetraborate, anhydrous  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate  12267‐73‐1
Diboron trioxide  1303‐86‐2
Bisphenol A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7

Alpina Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01

Search engine powered by ElasticSuite
Garden Size Measurement
Draw the area of your lawn on the map and find the most suitable products.
Zoom in on your property. Click or tap to draw a path around your garden to measure the area.