POLITYKA PRYWATNOŚCI


zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


W poniższej Polityce prywatności Administratorzy danych (w rozumieniu zamieszczonym poniżej) informują Cię o celach i metodach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach wynikających z RODO (Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej https://www.alpina-garden.com/pl („Witryny”). Wszystkie zewnętrzne witryny internetowe otwierane za pośrednictwem łączy przez osobę, której dane dotyczą, podlegają zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez operatorów tych witryn. Osoby, których dane dotyczą, powinny zapoznać się z treścią zasad przed otwarciem witryn.

 

Media społecznościowe


Witryna korzysta z widżetów serwisów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). Zgodnie z przepisami o ochronie danych niniejszym informujemy Cię, że widżety przesyłają dane związane z przeglądaniem przez Ciebie Witryny do systemów odnośnych serwisów społecznościowych, gdy je aktywujesz kliknięciem odpowiedniego przycisku. Operator serwisu otrzyma informację o Twoich odwiedzinach w naszej witrynie internetowej, w tym Twój adres IP. Jeżeli zalogujesz się równocześnie na swoje konto w serwisie społecznościowym (np. na Facebooku), operator może powiązać odwiedziny na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika w celu zaoferowania Ci spersonalizowanych treści w reklamach. Spółka i operator serwisu społecznościowego w każdym przypadku pełnią rolę współadministratorów danych w tych operacjach gromadzenia danych i wysyłania korespondencji obejmujących wysyłanie Twoich danych osobowych do odnośnych operatorów serwisów społecznościowych, a także w późniejszych kampaniach marketingowych prowadzonych w mediach społecznościowych (operacje wyboru kryteriów targetowania, zamieszczania ogłoszeń i sprawozdawczości z kampanii). Określenie „współadministratorzy” ma znaczenie podane w art. 26 RODO. Celem przetwarzania wykonywanego przez spółkę Stiga jest optymalizacja promowania jej produktów i usług za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania wykonywanego przez Stiga jest Twoja zgoda, którą w każdej chwili możesz cofnąć, przechodząc do sekcji Zasady korzystania z plików cookie, zawierającej dalsze wskazówki postępowania.

 

 1. Administratorzy danych

 

Administratorami danych, każdy w granicach wykonywanych przez siebie konkretnych operacji przetwarzania, działającymi zależnie od okoliczności wspólnie lub osobno, są: 

 • Stiga sp. z o.o., z siedzibą w Baranowie, ul. Rzemieślnicza 87, adres e-mail: biuro@stiga.com („Stiga Polska”);

 • Stiga S.p.A., z siedzibą w 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy, adres pocztowy Via del Lavoro 6 („Stiga Italia”), adres e-mail info@stiga.com;

Zwane również dalej razem „Spółkami”. 


Spółki wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (zwanego również dalej „IOD”), z którym możesz się skontaktować w celu wyegzekwowania swoich praw wymienionych w art. 7 poniżej oraz w celu uzyskania informacji pod następującymi adresami: Stiga S.p.A, DPO Office, Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italy; adres e-mail: dpo@stiga.com.

 


 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe

 

Spółki mogą przetwarzać różne rodzaje danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny, w zależności od konkretnych celów realizowanych w danym momencie (np. na potrzeby utworzenia konta w usłudze „Moja Alpina”, zasubskrybowania biuletynu, sprzedawania produktów Stiga itp.).

Oto kilka przykładowych typów informacji gromadzonych za pomocą Witryny: 

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację: imię, nazwisko, adres;

 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

 • Informacje o zainteresowaniach i preferencjach: dane dotyczące Twoich zakupów (np. kody produktów, wartość i charakter zakupu), produkty w koszyku; 

 • Dane transakcyjne: numer karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej.

 

 1. Przeglądanie danych


Systemy i programy komputerowe używane do obsługi Witryny gromadzą pewne dane osobowe, których wysyłanie jest nieodłącznym procesem towarzyszącym używaniu internetowych protokołów komunikacyjnych. Informacjami tymi są na przykład adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier), adresy żądanych zasobów, data i godzina żądania, metoda użyta w celu wysłania żądania do serwera, rozmiar piliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy określający status odpowiedzi z serwera (żądanie wykonane pomyślnie, błąd itd.) oraz inne parametry systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika). Informacje te nie są gromadzone w celu skojarzenia ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, jednak charakter poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie mogą umożliwić identyfikację osób, których dane dotyczą. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych o korzystaniu z Witryny oraz w celu sprawdzania poprawności działania Witryny. Po zakończeniu przetwarzania są natychmiast usuwane. Dane mogą posłużyć do ustalenia odpowiedzialności w razie popełnienia przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie. Poza tym scenariuszem dane o kontaktach internetowych są obecnie przechowywane nie dłużej niż siedem dni.


 1. Pliki cookie


W pewnych sytuacjach Stiga gromadzi dane osobowe za pomocą różnych technologii, w tym „plików cookie”. Plik cookie to zbiór danych wysyłanych przez witrynę internetową do „przeglądarki” (którą może być Twoja przeglądarka). Informacje te mogą być następnie zapisywane na komputerze (w tym na Twoim komputerze) ze znacznikiem identyfikującym komputer, ale nie użytkownika. Niektóre strony Witryny używają różnych technologii oraz plików cookie wysyłanych przez Stiga lub osoby trzecie na potrzeby zapewnienia technicznego funkcjonowania witryny, usprawniania działania Witryny oraz wykonywania analiz statystycznych korzystania z Witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zasady korzystania z plików cookie.

 


 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych


 1. Obsługa Twoich żądań 


Stiga Polska i Stiga Italia, działając jako Współadministratorzy, będą przetwarzać Twoje dane wprowadzone podczas wypełniania formularza „Kontakt z nami”, tak aby skutecznie zrealizować Twoją prośbę (np. o dane techniczne produktów Stiga, raporty itd.). 


Przetwarzanie jest niezbędne w celu obsługi wniosków o udzielenie informacji lub dostarczenie raportów, ale nie wymaga Twojej zgody (zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO).


 1. Marketing i marketing bezpośredni


Za Twoją zgodą Stiga Polska i Stiga Italia, działając jako Współadministratorzy, mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci informacji o promocjach na produkty i usługi oferowane przez Spółki za pośrednictwem biuletynów, korespondencji masowej, wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, komunikatorów, poczty tradycyjnej, korespondencji, wpisów w mediach społecznościowych itd. oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych na temat oferowanych produktów i usług.


Gdy wyrazisz zgodę na analizowanie Twoich preferencji i zwyczajów zakupowych, korespondencja może być personalizowana pod kątem Twoich zainteresowań (np. poprzez wskazanie aktywnych promocji na produkty pasujące do Twoich upodobań i tendencji zakupowych).


Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę oraz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania w celach promocyjnych, wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@stiga.com lub, w odniesieniu do biuletynu, klikając łącze zawarte w każdej promocyjnej wiadomości e-mail.


Bez względu na udzieloną zgodę, z zastrzeżeniem obowiązujących aktualnie przepisów o ochronie danych oraz w oparciu o zasadę uzasadnionych interesów spółek Stiga Polska i Stiga Italia, jeżeli zakupiono od nas jakikolwiek produkt/usługę, możesz otrzymywać przez e-mail korespondencję promującą produkty/usługi podobne do kupionych, z zachowaniem prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza zawartego w każdej promocyjnej wiadomości e-mail.


 1. Analiza preferencji


Jeśli wyrazisz na to zgodę, spółki Stiga Polska i Stiga Italia, działając jako Współadministratorzy, mogą analizować Twoje dane (np. podawane w formularzach w Witrynie lub dotyczące Twoich zakupów), aby poznać preferencje i upodobania zakupowe, poprawiać naszą ofertę handlową oraz personalizować korespondencję.


Twoja zgoda jest podstawą prawną przetwarzania i w każdej chwili możesz ją cofnąć, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


 1. Analiza statystyczna służąca ulepszaniu produktów i usług


Stiga Polska i Stiga Italia, działając jako Współadministratorzy, będą również przetwarzać gromadzone za pośrednictwem Witryny dla celów analizy statystycznej służącej ulepszaniu produktów i usług oferowanych przez Stiga. 

Przetwarzanie danych w takich celach analitycznych nie wymaga Twojej zgody, ponieważ jest to konieczne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora w ulepszaniu oferowanych produktów i usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


 1. Tworzenie konta w usłudze „Moja Alpina” i rejestrowanie produktu


Stiga Polska i Stiga Italia, działając jako Współadministratorzy, będą przetwarzać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci utworzenie własnego konta w usłudze „Moja Alpina” oraz dostęp do pokrewnych usług, w tym rejestrowania kupionych produktów (poprzez podanie daty i dowodu zakupu oraz numeru seryjnego produktu) niezbędnych do aktywowania gwarancji Stiga.


Przetwarzanie danych w tych celach nie wymaga Twojej zgody, ponieważ jest ono niezbędne do świadczenia Ci wnioskowanych usług (w tym aktywowania gwarancji), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 


 1. Handel elektroniczny

Za każdym razem, gdy Witryna udostępnia funkcję sklepu internetowego i za jej pomocą dokonasz zakupu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Stiga Polska jako administratora danych w celu: 

 • sfinalizowania procesu sprzedaży i wykonania umowy zawartej między stronami (co obejmuje organizację i przetwarzanie płatności, przeprowadzenie procesu dostawy i/lub zwrotu itd.);

 • wypełnienia zobowiązań prawnych (np. podatkowych, księgowych związanych z zafakturowaniem, ujęciem w ewidencji i rozliczeniem transakcji) związanych z umową;

 • zarządzania wszelkimi usługami ściśle powiązanymi ze sprzedażą (takimi jak wnioskowanie o informacje o produktach, korzystanie z obsługi klienta, wysyłanie potwierdzenia zamówienia itp.);

 • egzekwowanie praw wynikających z zawartej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej.

Przetwarzanie danych w tych celach nie wymaga Twojej zgody, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Tobą oraz do prawidłowego wypełnienia zobowiązań prawnych, którym Stiga Polska podlega zgodnie z lit. b) a c) artykułu 6 ust. 1 RODO, a w przypadku sporów do egzekwowania uzasadnionego interesu Stiga Polskaw obronie swoich praw, zgodnie z postanowieniami lit. f) artykułu 6 ust. 1 RODO.

 


 1. Okres przechowywania danych osobowych


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z wszelkimi udzielonymi przez Ciebie zgodami. Po upływie okresu przechowywania dane zostaną zniszczone lub zanonimizowane. 


Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kryteriami wskazanymi w tabeli poniżej.


Cel

Okres przechowywania

3.1

Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku i/lub zgłoszenia. Okres ten nie będzie przekraczał 5 lat od dnia otrzymania wniosku.

3.2

Dane przetwarzane w celu dostarczenia informacji promocyjnych, w tym spersonalizowanych informacji, na temat produktów i usług oferowanych przez spółkę Stiga, a także w celu przeprowadzania badań i analiz rynkowych, będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający subskrypcji usługi przesyłania aktualności i/lub biuletynu.

3.3

3.4

Dane przetwarzane w celu analizy statystycznej służącej ulepszaniu produktów i usług Alpina będą przechowywane maksymalnie przez 5 lat.

3.5

Dane będą przechowywane przez czas trwania rejestracji w Witrynie. Zostaną usunięte po upływie 5 lat jakiegokolwiek braku aktywności na koncie.

Dane przetwarzane w celu umożliwienia Ci egzekwowania praw wynikających z gwarancji będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do zarządzania gwarancją Stiga i zapewnienia jej działania.

3.6

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zarządzania procesem sprzedaży i jego sfinalizowania, a następnie zgodnie z wymogami prawnymi regulującymi stosunek umowny lub na potrzeby rozstrzygnięcia wszelkich sporów.


 

 1. Procedury przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, za pomocą narzędzi papierowych, komputerowych i telematycznych, we wskazanych celach oraz każdorazowo w sposób, który zagwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność zgodnie z art. 32 RODO.

Gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu profilowania, Spółki będą wykorzystywać zebrane dane (np. informacje o zakupach i dane biograficzne) do analizowania Twoich zainteresowań i preferencji z zamiarem ulepszenia oferty i spersonalizowania korespondencji. Żadne działania w zakresie analizy danych i preferencji nie będą prowadzone w sposób wyłącznie automatyczny, tzn. zawsze będą w nich uczestniczyć, w tym w roli weryfikatorów, uprawnione osoby fizyczne.

 


 1. Osoby te mogą otrzymać Twoje dane osobowe i w efekcie uzyskać o nich wiedzę.

 

W związku z realizacją celów opisanych w punkcie 3 powyżej Twoje dane osobowe zostaną ujawnione (z zachowaniem granic kompetencyjnych) pracownikom Spółek (w granicach faktycznie wykonywanego przez nich przetwarzania), którzy będą występować w roli osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, jednoznacznie wyznaczonych do roli podmiotów przetwarzających dane. 


Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez osoby trzecie należące do następujących kategorii:

 1. firmy odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi Spółki; 

 2. firmy odpowiedzialne za zarządzanie usługami płacenia za zakupy; 

 3. doradcy prawni, podatkowi i księgowi; 

 4. firmy odpowiedzialne za wysyłkę i dostarczanie produktów; 

 5. firmy świadczących usługi kluczowe dla zarządzania stosunkiem umownym (np. operatorzy platform handlu elektronicznego). 

Podmioty należące do powyższych kategorii będą występować jako niezależni administratorzy danych lub jako podmioty przetwarzające dane specjalnie wyznaczone przez Spółki (w granicach faktycznie wykonywanego przez nich przetwarzania), zgodnie z art. 28 RODO. 

W każdej chwili możesz poprosić o listę podmiotów przetwarzających dane, pisząc na adres unsubscribe@stiga.com. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane.

 


 1. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z postanowieniami artykułów 15–21 RODO możesz wyegzekwować przysługujące Ci prawa dotyczące operacji przetwarzania opisanych w tej Polityce prywatności, kontaktując się ze Spółkami pod następującym adresem e-mail: unsubscribe@stiga.com. W szczególności:

 • Zarządzanie danymi – Prawo dostępu – artykuł 15 RODO: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli tak, to prawo dostępu do danych osobowych i następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;

 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych

 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

 4. okres, za jaki dane osobowe będą przetwarzane, lub kryteria użyte do wyznaczenia tego okresu;

 5. istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. źródło danych osobowych, gdy nie są pozyskiwane bezpośrednio;

 8. istnienie mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym wykonującego funkcje profilowania;


 • Sprostowanie niedokładnych lub niekompletnych informacji – Prawo do sprostowania – artykuł 16 RODO: prawo do wyegzekwowania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;


 • Usunięcie – Prawo do bycia zapomnianym – artykuł 17 RODO: prawo do usunięcia bez zbędnej zwłoki dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

 1. dane nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały pozyskane lub w inny sposób przetworzone;

 2. wycofujesz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;

 3. sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia zobowiązania prawnego;

 6. dane osobowe zostały pozyskane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


 • Zawsze możesz nas poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy nie chcesz, abyśmy je wykorzystywali. Pamiętaj jednak, że jeżeli nas poprosisz o wykasowanie Twoich danych osobowych, możemy je nadal przechowywać i wykorzystywać w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi albo do ustalania i dochodzenia roszczeń lub do obrony przed roszczeniami. Na przykład możemy zachować niektóre Twoje dane osobowe do celów podatkowych, prawnych i kontrolnych.


 • Ograniczenie przetwarzania – Prawo do ograniczenia przetwarzania – artykuł 18 RODO: prawo do wyegzekwowania ograniczenia przetwarzania przez administratora, jeżeli:
   

 1. kwestionujesz rzetelność danych osobowych, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania;

 3. administrator już nie potrzebuje danych osobowych do pierwotnych celów przetwarzania, ale informacje te są Ci potrzebne do ustalania i dochodzenia roszczeń lub do obrony przed roszczeniami;

 4. sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora danych mają pierwszeństwo przed Twoimi podstawami.


 • Dostęp do danych i możliwość przenoszenia – Prawo do przenoszenia – artykuł 20 RODO: prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które przekazano administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do przesłania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi od administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, przy czym masz również prawo nakazać przesłanie danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe;


 • Skargi – skargi należy wysyłać do włoskiego organu ochrony danych osobowych Italian Data Protection Authority, Piazza di Monte Citorio No. 121 - 00186 Rome; adres e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, lub do organu nadzorczego w kraju, gdzie zwykle mieszkasz lub pracujesz albo w którym nastąpiło domniemane naruszenie. 1. Klauzula aktualizacyjna

Spółki zastrzegają sobie prawo do zmiany, poprawiania lub po prostu aktualizowania niniejszej Polityki prywatności, w całości lub w części, według własnego uznania, w jakikolwiek sposób i/lub w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, również w związku ze zmianą przepisów lub regulacji dotyczących ochrony danych. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach i aktualizacjach Polityki prywatności, gdy tylko zostaną one przyjęte i opublikowane w Witrynie. Z chwilą powiadomienia nowa treść staje się wiążąca. W związku z tym zalecamy regularne zaglądanie do sekcji „Polityka prywatności” w Witrynie, gdzie znajdują się najnowsze i najbardziej aktualne informacje w tym zakresie.

Search engine powered by ElasticSuite
Garden Size Measurement
Draw the area of your lawn on the map and find the most suitable products.
Zoom in on your property. Click or tap to draw a path around your garden to measure the area.