Yleiset käyttöehdot

1. YLEISET KÄYTTÖEHDOT
1.1. STIGA S.p.A. -yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italia, ALV-numero 07684381002, kokonaan maksettu yhtiöpääoma 50 000 002,00, sähköpostiosoite infoline@stiga.com, puh. +39 0423 450111, faksi +39 0423 450670 (”yhtiö”), on tämän sivuston (”sivusto”) omistaja.
1.2. Sivustoa hallinnoivat yhdessä seuraavat:

- STIGA S.p.A., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italia, ALV-numero 07684381002, kokonaan maksettu yhtiöpääoma 50 000 002,00, sähköpostiosoite infoline@stiga.com, puh. +39 0423 450 111, faksi +39 0423 450670.
Jäljempänä ”STIGA”.

1.3. Sivuston käyttäjää (”käyttäjä”) kehotetaan tutustumaan näihin sivuston yleisiin käyttöehtoihin (”yleiset käyttöehdot”) huolellisesti ennen sivustolla ja sen eri osissa vierailua.
1.4. Sivuston käyttämisen katsotaan merkitsevän sitä, että käyttäjä hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot ehdoitta ja kokonaan. Jos käyttäjä puolestaan ei katso voivansa hyväksyä näitä yleisiä käyttöehtoja, on hänen poistuttava välittömästi sivustolta.
1.5. STIGAlla on lupa muuttaa yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa, jos kyseiset muutokset johtuvat muutoksista laeissa tai STIGAn liiketoiminnassa. Käyttäjän on tarkastettava yleiset käyttöehdot ennen palvelun käyttämistä ja säilytettävä ne pysyvällä välineellä.
1.6. Käyttäjä myöntää ja hyväksyy sen, että STIGA varaa oikeuden keskeyttää sivuston käytön tai estää sille pääsyn yksinomaan oman harkintansa perusteella.


2. SIVUSTON SISÄLTÖ

2.1 Sivuston tarkoituksena on esitellä STIGAn tuotteita (”tuotteet”) sekä antaa erityyppisiä tietoja niiden ominaisuuksista.
2.2 Yhtiö ei ole tarkoittanut sivustoa mihinkään sähköiseen kaupankäyntiin; käyttäjä ei siis voi esimerkiksi hankkia tuotteita sivuston kautta. Käyttäjä voi hankkia tuotteita sivuston ”Valtuutetut jälleenmyyjät” -sivulla luetelluilta jälleenmyyjiltä ja erikoisliikkeistä.
2.3 STIGA varaa oikeuden muuttaa, parantaa, lisätä tai poistaa sivuston osia milloin tahansa.
2.4 STIGA varaa oikeuden muuttaa tuotteita tai poistaa niitä sivustolta milloin tahansa tai muuttaa niiden ominaisuuksia koskevia tietoja, jos kyseiset ominaisuudet ovat muuttuneet jotenkin.


3. IMMATERIAALIOIKEUDET
3.1. STIGA ja/tai muut STIGA-konserniin kuuluvat tahot ovat muun muassa ”Stiga”-tavaramerkin ja kyseisten tahojen käyttämän sivuston toimialuenimien ainoa omistaja.
3.2. STIGA on myös kaikkien sivustoon liittyvien, siitä johtuvien ja siihen kuuluvien immateriaali- ja teollisoikeuksien ainoa omistaja, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat seikat:


a) sisältö;
b) esiteltyjen tuotteiden nimet ja tiedot;
c) valokuvat;
d) kuvat;
e) videot;
f) tekstit;
g) piirustukset;
h) musiikki;
i) tietokannat;
j) ohjelmistot.


3.3. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kohdissa 3.1. ja 3.2. viitatut immateriaali- ja teollisoikeudet (”STIGAn IP-oikeudet”) on suojattu sovellettavilla laeilla, mukaan lukien 10.2.2005 annettu asetus nro 30 (koskee teollisoikeuksia) sekä 22.4.1941 annettu säädös nro 633 (koskee tekijänoikeuksia).
3.4. STIGA ei anna käyttäjille mitään käyttöoikeutta STIGAn IP-oikeuksiin eikä siirrä tai anna käyttäjille mitään oikeuksia. Käyttäjät eivät saa (muun muassa) kopioida, ladata, esittää muilla sivustoilla tai missään muussa muodossa tai millään muulla tavalla, kääntää, muokata, jakaa, levittää tai ilmoittaa yleisölle tai käyttää STIGAn IP-oikeuksia millään muulla tavoin tai muussa muodossa, kokonaan tai osittain, paitsi sivustolla vierailtaessa välttämättömiin tarkoituksiin.
3.5. Käyttäjä ei saa käyttää mitään teknologiaa, joka helpottaa STIGAn IP-oikeuksien alaisen sisällön kopioimista, kuten hakurobotteja, vakoiluohjelmia tai botteja. Käyttäjä ei myöskään saa millään tavoin eikä millään välineillä kiertää STIGAn IP-oikeuksien alaisen sisällön suojaksi asentamia turvajärjestelmiä.
3.6. Yhtiö käyttää sivustollaan olevia tietoja, mukaan lukien yhdistetyt tiedot, tekstit, kuvat, valokuvat ja kolmansien osapuolten tunnistettavat merkit, ainoastaan tiedotus- ja kuvaustarkoituksiin.


4. VASTUUVAPAUSLAUSEKE
4.1. STIGA ei takaa, että sivustolla annetut tiedot, mukaan lukien tuotteita koskevat erilaiset tiedot, ovat kaiken kattavia, oikeita ja päivitettyjä.
4.2. Käyttäjän on henkilökohtaisesti varmistettava, myös tuotteen jälleenmyyjän kanssa, että kohdassa 4.1. mainitut tiedot ovat paikkansa pitäviä ja kaiken kattavia.


5. JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT TIEDOT
5.1. STIGA ei tarkasta sivustolla mainittujen jälleenmyyjien nimien sekä yhteys- ja muiden tietojen paikkansapitävyyttä eikä huolehdi siitä, että ne olisivat jatkuvasti päivitettyjä.
5.2. Käyttäjän on tarkastettava sivustolla mainittuja jälleenmyyjiä koskevat tiedot aina ennen yhteydenottoa.


6. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN
6.1. STIGA ei takaa, että kolmansien osapuolten sivustot, joihin sen omalla sivustolla viitataan linkkien välityksellä tai muilla tavoin (”kolmansien osapuolten sivustot”), ovat todella toimivia ja käytettävissä.
6.2. STIGA ei ole millään lailla vastuussa kolmansien osapuolten sivustoilla olevasta sisällöstä tai niillä julkaistuista tai niiden kautta levitetyistä materiaaleista.
6.3. STIGA ei takaa millään tavoin, että kyseisillä kolmansien osapuolten sivustoilla oleva tai esitelty sisältö on todenmukaista, paikkansa pitävää, kaiken kattavaa, autenttista tai kyseisillä sivustoilla esiteltyjä sisältöjä, palveluja ja toimintaa säätelevien lakien ja määräysten mukaista.


7. HENKILÖTIEDOT
7.1. Käyttäjän tulee lukea huolellisesti kohdan "Tietosuojaseloste".


8. SOPIMUKSEN KATTAVUUS
8.1. Nämä yleiset käyttöehdot kattavat kokonaisuudessaan osapuolten välillä tästä aiheesta tehdyt sopimukset.


9. MÄÄRÄYSTEN ITSENÄISYYS
9.1. Jos jokin näiden yleisten käyttöehtojen kohdista todetaan pätemättömäksi tai mitättömäksi minkä tahansa toimintavaltaisen organisaation, viranomaiselimen, välimiesoikeuden, hallinnon tai tuomioistuimen taholta, kyseinen kohta käsitetään erillisenä muista näiden yleisten käyttöehtojen kohdista eikä sillä ole mitään vaikutusta muihin kohtiin.


10. OIKEUKSISTA LUOPUMINEN
10.1. Täten sovitaan, että jos yhtiö ei pysty käyttämään näiden yleisten käyttöehtojen tai lain mukaisia oikeuksiaan tai valtaansa tai se käyttää niitä vasta myöhemmin, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yhtiö luopuisi niistä; myöskään osittainen tai satunnainen oikeuksien käyttäminen ei millään tavoin sulje pois kyseisen tai minkään muun näihin yleisiin käyttöehtoihin tai lakeihin perustuvan oikeuden tai vallan käyttämistä myöhemmin.


11. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN
11.1. Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Italian lakia.
11.2. Jos ilmenee näihin yleisiin käyttöehtoihin liittyviä tai niistä johtuvia erimielisyyksiä, ne ratkaistaan yksinomaan Trevison tuomioistuimissa.

Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.