REACH Information

 

Information om artikel 33 i REACH-förordningen om STIGA-koncernens produkter.

Enligt artikel 33 i förordningen (EC) No. 1907/2006 (REACH), företag som producerar, importerar eller distribuerar produkter som innehåller en eller flera så kallade särskilt farliga ämnen (substances of very high concern) i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent, omfattas av vissa upplysningskrav. Ämnen som identifierats som särskilt farliga har införts i den så kallade REACH-kandidatlistan av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr. 7439-92-1) lagts till i REACH-kandidatlistan. Bly är ett ämne som finns i en mängd olika metallkomponenter installerade på våra maskiner. Exempel på artiklar med ett blyinnehåll högre än 1000 ppm:

  • Bearbetning av stålartiklar;
  • Aluminiumlegeringar;
  • Kopparlegeringar;
  • Lödning;
  • Förseglade batterier.

Vi samlar kontinuerligt data och information från våra leverantörer. Vi publicerar REACH artikel 33 information på följande webbplats: www.stiga.com - klicka på [•] och sedan på [REACH information].

Vi följer ovanstående skyldighet att tillhandahålla information om följande lista över komponenter och relevanta ämnen:

REACH SVHC

Del som innehåller ett SVHC
Installerad på följande artiklar
Modell
Ämne i kandidatlistan
CAS nummer
Ignition Coil
Fuel Tank Cap Gasket
EC Label
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(engines)
AL6 48 VQ 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
AL3 41 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
BL 410 Diarsenic trioxide 1327-53-3
BL 410 S Triethyl arsenate 15606-95-8
BL 460 Arsenic acid 7778-39-4
BL 460 S Calcium arsenate 7778-44-1
BL 510 S Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
BL 510 SE    
BL 510 SQ    
BL 510 SQE    
Flywheel Comp
Tube Breather
Sealing Ring
Tube Clip
EC Label
Rectifier
Linking Wire
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(engines)
AT3 72 HC 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 101-77-9
AT5 98 HC Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 25214-70-4
BT 108 SD Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8
BT 108 SD HC DEHP - BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 117-81-7
BT 66 Q Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
BT 72 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated -
BT 84 4,4'-isopropylidenediphenol Bisphenol A; BPA 80-05-7
BT 84 HC S 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
BT 84 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
BT 84 X Diarsenic trioxide 1327-53-3
BT 98 Triethyl arsenate 15606-95-8
BT 98 HC S Arsenic acid 7778-39-4
BT 98 SD Calcium arsenate 7778-44-1
BT 98 SD HC    

SVHC Reservdelar

ARTIKELNUMMER/MODELL PRODUKT/DEL SOM INNEHÅLLER ETT SVHC ÄMNE PÅ KANDIDATLISTAN CAS NUMMER
383037000/0 STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995248 SEAL  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PIPE  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
Boric acid; crude natural  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Disodium tetraborate, anhydrous  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate  12267‐73‐1
Diboron trioxide  1303‐86‐2
Bisphenol A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7

Alpina Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.