REACH Informatie

 

Informatie over Artikel 33 van de REACH wetgeving m.b.t. producten van STIGA Group

Volgens Artikel 33 van de Wetgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH) zijn bedrijven die producten produceren, importeren of verdelen die een of meer zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0.1 % van het gewicht, onderworpen aan bepaalde informatievereisten. Stoffen erkend als zeer zorgwekkend zijn in de zogenaamde in REACH Kandidaatslijst opgenomen door de Europees Chemicaliënagentschap (ECHA).

Op 27/06/2018 werd Lood (Cas no. 7439-92-1) toegevoegd aan de REACH Kandidaatslijst.

Lood is een stof die wordt gebruikt in heel wat metalen onderdelen die in onze machines gebruikt worden.

Voorbeelden van artikels die Lood bevatten in een aandeel hoger dan 1000 ppm:

  • bewerking van staal;
  • aluminiumlegeringen;
  • koperlegeringen;
  • solderen;
  • verzegelde batterijen.

We verzamelen voortdurend gegevens en informatie van onze leveranciers. We publiceren informatie over REACH artikel 33 op de volgende website:  www.alpina-garden.com/nl – klik op [•] en vervolgens [REACH informatie].

We voldoen aan de bovenstaande verplichting om informatie te voorzien over de volgende lijst van onderdelen en relevante stoffen:

Alpina Producten - SVHC

Onderdeel dat een SVHC bevat Gebruikt op volgende artikels Model Gebruikt op volgende artikels CAS Nummer
Ontstekingsspoel
Brandstoftankdoppakking
EC-label
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(motoren)
AL6 48 VQ 4-Nonylfenol, vertakt en lineair, geëthoxyleerd -
AL3 41 S Diarseenpentaoxide 1303-28-2
BL 410 Diarseentrioxide 1327-53-3
BL 410 S Triethylarsenaat 15606-95-8
BL 460 Arseenzuur 7778-39-4
BL 460 S Calciumarsenaat 7778-44-1
BL 510 S Dibutylftalaat (DBP) 84-74-2
BL 510 SE    
BL 510 SQ    
BL 510 SQE    
Vliegwiel comp
Buisontluchting
Afdichtingsring
Buisclip
EC-label
Gelijkrichter
Verbindingsdraad
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(motoren)
AT3 72 HC 4,4'-diaminodifenylmethaan (MDA) 101-77-9
AT5 98 HC Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline 25214-70-4
BT 108 SD Alkanen, C10-13, chloor (kortketenige gechloreerde paraffines) 85535-84-8
BT 108 SD HC DEHP - BIS (2-ETHYLHEXYL) FTALAAT 117-81-7
BT 66 Q Dibutylftalaat (DBP) 84-74-2
BT 72 4-(1,1,3,3-tetrametielbutiel)fenol, geëthoxyleerd -
BT 84 4,4'-isopropylideendifenol Bisphenol A; BPA 80-05-7
BT 84 HC S 4-nonylfenol, vertakt en lineair, geëthoxyleerd -
BT 84 S Diarseenpentaoxide 1303-28-2
BT 84 X Diarseentrioxide 1327-53-3
BT 98 Triethylarsenaat 15606-95-8
BT 98 HC S Arseenzuur 7778-39-4
BT 98 SD Calciumarsenaat 7778-44-1
BT 98 SD HC    

SVHC Onderdelen

Artikelnr. / Model Product/onderdeel dat een SVCH bevat Stof in kandidaatslijst CAS Nummer
383037000/0 STARTSYSTEEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
6995188 BUIS Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
6995116 BUIS Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
6995184 BUIS Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
6995248 AFDICHTING  Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
6995324 BUIS  Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
Boorzuur; natuurlijk ruw  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Watervrij dinatriumtetraboraat  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetraboordinatriumheptaoxide hydraat  12267‐73‐1
Diboortrioxide  1303‐86‐2
Bisphenol A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2‐ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  117‐81‐7

Alpina Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.