REACH-tiedot

 

REACH-asetuksen 33 artiklan mukaiset tiedot STIGA Groupin tuotteista.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 33 artiklan mukaan yhtiöitä, jotka tuottavat, tuovat maahan tai jakelevat tuotteita, jotka sisältävät yhtä tai useampaa erityistä huolta aiheuttavaa ainetta yli 0,1 % painoprosentin pitoisuuksina, koskevat tietyt ilmoitusvelvollisuudet. Erityistä huolta aiheuttavat aineet on lueteltu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) niin kutsutussa ehdokasluettelossa.

Lyijy (CAS-nro 7439-92-1) on lisätty tähän luetteloon 27.6.2018. Hyvin monet laitteisiimme asennetut osat sisältävät lyijyä. Esimerkkejä kohteista, joiden lyijypitoisuus on yli 1 000 ppm:

  • koneenrakennusteräksestä tehdyt osat
  • alumiiniseoksista tehdyt osat
  • kupariseoksista tehdyt osat
  • juotokset
  • suljetut nesteakut.

Keräämme jatkuvasti tietoja toimittajiltamme. Julkaisemme REACH-asetuksen 33 artiklan mukaiset tiedot seuraavassa verkko-osoitteessa: www.stiga.com/fi – napsauta [•] ja valitse sitten [REACH information].

Noudatamme edellä mainittua määräystä ja annamme tiedot seuraavassa osa- ja aineluettelossa:

REACH SVHC

SVHC-aineen sisältävä osa
Asennettu seuraaviin tuotteisiin
Malli
Ehdokasluettelossa olevat aineet
CAS - numero
Sytytyspuola
Polttoainesäiliön korkin tiiviste
EC-tarra
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(moottorit)
AL6 48 VQ 4-nonyylifenoli, haarautunut ja lineaarinen, etoksyloitu -
AL3 41 S arseenipentoksidi 1303-28-2
BL 410 arseenitrioksidi 1327-53-3
BL 410 S trietyyliarsenaatti 15606-95-8
BL 460 arseenihappo 7778-39-4
BL 460 S kalsiumarsenaatti 7778-44-1
BL 510 S dibutyyliftalaatti (DBP) 84-74-2
BL 510 SE    
BL 510 SQ    
BL 510 SQE    
Vauhtipyörä täyd
Vauhtipyörä täyd.
Huohotinputki
Tiivisterengas
Letkukiinnike
EC-tarra
Tasasuuntain
Yhdysjohdin
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(moottorit)
AT3 72 HC 4,4'-diaminodifenyylimetaani (MDA) 101-77-9
AT5 98 HC formaldehydi, oligomeeriset reaktiotuotteet aniliinin kanssa 25214-70-4
BT 108 SD C10-13, kloorialkaanit (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) 85535-84-8
BT 108 SD HC DEHP - DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)FTALAATTI 117-81-7
BT 66 Q dibutyyliftalaatti (DBP) 84-74-2
BT 72 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu -
BT 84 4,4'-isopropylideenidifenoli bisfenoli-A; BPA 80-05-7
BT 84 HC S 4-nonyylifenoli, haarautunut ja lineaarinen, etoksyloitu -
BT 84 S arseenipentoksidi 1303-28-2
BT 84 X arseenitrioksidi 1327-53-3
BT 98 trietyyliarsenaatti 15606-95-8
BT 98 HC S arseenihappo 7778-39-4
BT 98 SD kalsiumarsenaatti 7778-44-1
BT 98 SD HC    

SVHC Varaosat

TUOTENUMERO/MALLI TUOTE/OSA JOKA SISÄLTÄÄ SVCH EHDOKASLUETTELOSSA OLEVAT AINEET CAS NUMERO
383037000/0 KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ EASY‐STARTER DC 45/P55/P di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PUTKI di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PUTKI di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PUTKI di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
6995248 TIIVISTE  di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PUTKI  di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
boorihappo, raaka luonnon boorihappo  10043‐35‐3;11113‐50‐1
dinatriumtetraboraatti, kidevedetön  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti  12267‐73‐1
booritrioksidi  1303‐86‐2
bisfenoli A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)  117‐81‐7

Alpina Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01

CookieBot