PRIVACYBELEID


in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679
Algemene verordening gegevensbescherming

In dit Privacybeleid informeren de gegevensbeheerders (zoals hieronder gedefinieerd) u hierbij over de doeleinden en methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten onder de AVG (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website https://www.alpina-garden.com/be_nl/ (de "Site"). Alle websites van derden die de betrokkene via links kan raadplegen, blijven onderworpen aan het privacybeleid van de exploitant van de relevante site van derden. Betrokkenen wordt geadviseerd om die documenten te lezen voordat ze websites van derden bezoeken.

 

Sociale media


De Site maakt gebruik van widgets voor sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). Op grond van de wetgeving betreffende gegevensbescherming wordt u hierbij geïnformeerd dat de widgets alleen gegevens verzenden met betrekking tot uw surfen op de Site naar de respectieve sociale media wanneer u deze activeert door op de bijbehorende knop te klikken: de betreffende aanbieder ontvangt informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de overeenkomstige provider bezoeken aan onze pagina's toeschrijven aan uw gebruikersaccount om u gepersonaliseerde reclame-inhoud aan te bieden. Het bedrijf en het betrokken sociale mediakanaal treden in elk geval op als gezamenlijke gegevensbeheerders voor deze verzamel- en communicatiehandelingen die het verzenden van uw persoonsgegevens naar de betrokken sociale mediakanalen en ook voor de daaropvolgende marketingcampagne voor sociale media (selectie van targetingcriteria, advertentieplaatsing en campagnerapportage). De term "gezamenlijke gegevensbeheerders" wordt uitgelegd als gedefinieerd in artikel 11, lid 1, van de wet. 26 van de AVG. Het doel van de door Stiga uitgevoerde verwerking is het optimaliseren van de promotie van haar producten en diensten via sociale netwerken. De wettelijke basis voor de door Stiga uitgevoerde verwerking is uw toestemming, die altijd kan worden ingetrokken door toegang te krijgen tot het Cookiebeleid, waar u meer informatie kunt krijgen.

 

 1. Gegevensbeheerders

 

De gegevensbeheerders, ieder binnen de grenzen van de specifieke verwerkingen die worden uitgevoerd, en handelend afhankelijk van het geval, als gezamenlijke of onafhankelijke gegevensbeheerders, zijn: 

 • Stiga nv met geregistreerd adres in België, te Galgenveldstraat 25A in Tielt, e-mail info.be@stiga.com ("Stiga België");

 • Stiga S.p.A., met maatschappelijke zetel te 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italië, via del Lavoro 6 ("Stiga Italia") e-mail info@stiga.com

Hierna ook gezamenlijk aangeduid als de "Vennootschappen". 


De bedrijven hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (hierna ook de "DPO" genoemd), met wie u contact kunt opnemen om uw in artikel 7 vermelde rechten uit te oefenen en ook om informatie op te vragen, op de volgende adressen: Stiga S.p.A, DPO Office, Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italië; e-mail: dpo@stiga.com.

 


 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 

Bedrijven kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verwerken via de Site, afhankelijk van de specifieke doeleinden die op een bepaald moment worden nagestreefd (bijv. voor het aanmaken van een "Mijn Alpina"-account, het abonneren op de nieuwsbrief, de verkoop van Stiga-producten, enz.).

Voorbeelden van het soort informatie dat via de Site wordt verzameld, zijn: 

 • Persoonlijk identificeerbare informatie: voornaam, achternaam, adres;

 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;

 • Gegevens over interesses en voorkeuren: gegevens met betrekking tot uw aankopen (bijv. productcode, waarde en type aankoop), producten in uw winkelwagentje; 

 • Transactiegegevens: creditcardnummer, belastingcode.

 

 1. Surfgegevens


De computersystemen en programma's die worden gebruikt om de Site te bedienen, verzamelen bepaalde persoonsgegevens, waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen [bijv. IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Site, Uniform Resource Identifier (URI), adressen van aangevraagde bronnen, tijdstip van aanvraag, methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, grootte van het bestand dat als reactie is verkregen, numerieke code met betrekking tot de status van het antwoord van de server (geslaagd, fout enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker). Hoewel deze informatie niet wordt verzameld voor associatie met geïdentificeerde betrokkenen, zou de aard ervan het niettemin mogelijk kunnen maken om betrokkenen te identificeren door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de Site: afgezien van dit scenario worden gegevens over internetcontacten momenteel niet langer opgeslagen dan zeven dagen.


 1. Cookies


In sommige gevallen verzamelt Stiga persoonsgegevens door het gebruik van verschillende technologieën, waaronder "cookies". Cookies zijn een set gegevens die een website naar een 'browser' stuurt (dit kan uw browser zijn). Deze informatie kan vervolgens op de computer (inclusief uw computer) worden opgeslagen door middel van een tag die de computer identificeert, maar niet de gebruiker. Sommige pagina's van de Site gebruiken cookies, verzonden door Stiga of door derden, en andere technologieën zodat de Site technisch kan functioneren, om het gebruik van de Site te verbeteren en om statistische analyses uit te voeren van het gebruik van de Site. Raadpleeg voor meer informatie het Cookiebeleid.

 


 1. Doeleinden van en rechtsgronden voor de verwerking


 1. Het afhandelen van uw verzoeken 


Stiga Belgiëen Stiga Italia, als gezamenlijke gegevensbeheerders, verwerken de gegevens die u verstrekt bij het invullen van het formulier "Contact met ons opnemen" om te reageren op uw specifieke verzoek (bijv. voor technische informatie over Stiga-producten, rapporten enz.). 


De verwerking is noodzakelijk voor de behandeling van verzoeken om informatie of rapporten, maar vereist geen uw toestemming [zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder b) of f), van de AVG].


 1. Marketing en soft spam


Met uw toestemming kunnen Stiga België en Stiga Italia, als gezamenlijke gegevensbeheerders, uw persoonsgegevens verwerken om u promotionele informatie te verstrekken over de producten en diensten die door de bedrijven worden aangeboden, via nieuwsbrieven, mailings, e-mails, telefoongesprekken, sms-berichten, expresberichten, berichten, communicatie en berichten op sociale netwerken enz., of om marktonderzoeken en analyses uit te voeren over de aangeboden producten en diensten.


Na uw toestemming voor de analyse van uw voorkeuren en aankoopgewoonten, kan communicatie worden gepersonaliseerd om aan uw interesses te voldoen (bijvoorbeeld door actieve promoties voor producten aan te geven in overeenstemming met uw smaak en aankooptendensen).


Uw toestemming vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking [zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG].

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en ons ook vragen om de verwerking voor promotionele doeleinden te stoppen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: unsubscribe@stiga.com of, onder verwijzing naar de Nieuwsbrief, door te klikken op de link in elke promotionele e-mail.


Onafhankelijk van de gegeven toestemming, in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en op basis van de legitieme belangen van Stiga België en Stiga Italia, kunt u, als u een van onze producten/diensten hebt aangeschaft, communicatie ontvangen via e-mail die bedoeld is om producten/diensten te promoten die vergelijkbaar zijn met de producten/diensten die u hebt aangeschaft, niettegenstaande uw recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door te klikken op de specifieke link in elke promotionele e-mail.


 1. Voorkeursanalyse


Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen Stiga België en Stiga Italia, als gezamenlijke gegevensbeheerders, uw gegevens analyseren (bijv. gegevens die worden verstrekt via formulieren op de site of gegevens met betrekking tot uw aankopen) om meer te weten te komen over uw aankoopvoorkeuren en -smaken, om het commerciële aanbod te verbeteren en communicatie te personaliseren.


Uw toestemming is de wettelijke basis voor de verwerking en u kunt deze op elk moment intrekken, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.


 1. Statistische analyse voor het verbeteren van producten en diensten


Stiga België en Stiga Italia, als Gezamenlijke gegevensbeheerders, verwerken de via de Site verzamelde gegevens ook voor statistische analysedoeleinden ter verbetering van de door Stiga aangeboden producten en diensten. 

Gegevensverwerking voor dergelijke analytische doeleinden vereist geen toestemming van u, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het legitieme belang van de gegevensbeheerder ter verbetering van de aangeboden producten en diensten [overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG].


 1. Een "Mijn Alpina"-account en productregistratie maken


Stiga België en Stiga Italia, als Gezamenlijke gegevensbeheerders, zullen uw persoonsgegevens verwerken zodat u een persoonlijk "Mijn Alpina"-account kunt aanmaken en toegang hebt tot de gerelateerde diensten, inclusief registratie van aangeschafte producten (met datum en aankoopbewijs en serienummer van het product) om de Stiga-garantie te activeren.


Gegevensverwerking voor deze doeleinden vereist geen uw toestemming, omdat het noodzakelijk is om u de gevraagde diensten te leveren (inclusief het activeren van de garantie), overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. 


 1. E-commerce

Wanneer de Website een online winkelfaciliteit heeft en u een aankoop doet op de Website, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Stiga België als gegevensbeheerder om: 

 • het verkoopproces te voltooien en het bestaande contract tussen de partijen uit te voeren (bijv. het beheren en verwerken van de betaling, het voltooien van het leverings- en/of retourproces enz.);

 • voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. belasting, boekhouding voor facturering, boekhouding en accountancy) met betrekking tot het contract;

 • alle diensten beheren die strikt verband houden met de verkoop (bijv. informatie over producten opvragen, klantenservice gebruiken, orderbevestiging verzenden enz.);

 • rechten die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomst in of buiten rechte te beschermen.

Voor de verwerking van gegevens voor dit doel is uw toestemming niet vereist, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten verkoopovereenkomst en om naar behoren te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Stiga België is onderworpen onder b) en c) van artikel 6.1 van de AVG en, in geval van geschillen, voor de behartiging van het legitieme belang van Stiga België om haar rechten te verdedigen zoals bepaald onder f) van artikel 6.1 van de AVG.

 


 1. Bewaartermijn persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de in punt 3 van dit Privacybeleid vermelde doeleinden na te streven en in overeenstemming met de toestemming die u mogelijk hebt gegeven. De gegevens worden na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd of geanonimiseerd. 


Uw persoonsgegevens worden opgeslagen volgens de criteria in de onderstaande tabel.


Doel

Retentie

3.1

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw verzoek en/of melding goed af te handelen. Uw persoonsgegevens worden echter niet langer bewaard dan 5 jaar na uw verzoek.

3.2

Gegevens die worden verwerkt om u promotionele informatie te verstrekken, inclusief gepersonaliseerde informatie, over de door Stiga aangeboden producten en diensten, en ook om marktonderzoeken en analyses uit te voeren, worden verwerkt voor een periode die het abonnement op de update- en/of nieuwsbriefservice niet overschrijdt.

3.3

3.4

Gegevens die worden verwerkt met als doel statistische analyse om de producten en diensten van Stiga te verbeteren, worden maximaal 5 jaar bewaard.

3.5

De gegevens worden bewaard voor de duur van de registratie op de Site. Gegevens worden gewist na een periode van 5 jaar totale inactiviteit van het account.

De gegevens die worden verwerkt om u in staat te stellen uw rechten onder de garantie uit te oefenen, worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer en de werking van de Alpina-garantie.

3.6

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het verkoopproces te beheren en te voltooien en daarna in overeenstemming met wettelijke verplichtingen met betrekking tot de contractuele relatie of voor het beheer van eventuele geschillen.


 

 1. Procedures voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG verwerkt, door middel van papieren, computer- en telematicahulpmiddelen, voor de aangegeven doeleinden en in ieder geval op zodanige wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd in overeenstemming met artikel 32 van de AVG.

Door in te stemmen met gegevensverwerking voor profileringsdoeleinden, zullen de bedrijven de verzamelde gegevens (bijv. aankoopgegevens en biografische gegevens) gebruiken om uw interesses en voorkeuren te onderzoeken ter verbetering van hun aanbod en het personaliseren van hun communicatie. Alle activiteiten betreffende analyse van gegevens en voorkeuren worden niet uitsluitend geautomatiseerd uitgevoerd, maar omvatten altijd de tussenkomst en beoordeling van naar behoren gemachtigde natuurlijke personen.

 


 1. Deze personen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en er daarom van op de hoogte zijn.

 

Bij het streven naar de in punt 3 hierboven beschreven doeleinden worden uw persoonsgegevens (binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheidssfeer) bekendgemaakt aan de werknemers van de Bedrijven (binnen de grenzen van de daadwerkelijk uitgevoerde verwerking) die werken in hun hoedanigheid van personen die zijn gemachtigd tot het verwerken van persoonsgegevens en specifiek zijn aangesteld als gegevensverwerkers. 


Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door derden die vallen in de volgende categorieën:

 1. bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de informatiesystemen van het bedrijf; 

 2. bedrijven die zijn belast met het beheer van diensten die functioneel zijn voor de betaling van aankopen; 

 3. juridisch, fiscaal en boekhoudkundig adviseurs; 

 4. bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden en leveren van producten; 

 5. bedrijven die diensten verlenen die een belangrijke rol spelen bij het beheer van de contractuele relatie (bv. aanbieders van e-commerceplatforms). 

De entiteiten die tot de bovenstaande categorieën behoren, zullen functioneren als autonome gegevensbeheerders of als gegevensverwerkers die specifiek zijn aangewezen door de bedrijven (binnen de grenzen van de daadwerkelijk uitgevoerde verwerking) overeenkomstig artikel 28 van de AVG. 

U kunt te allen tijde een lijst van de gegevensverwerkers aanvragen door een e-mail te sturen naar unsubscribe@stiga.com. Uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

 


 1. Uw rechten als betrokkene

 

Zoals bepaald in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG, kunt u de hierin vermelde rechten met betrekking tot de verwerkingen uitoefenen, die in dit Privacybeleid worden beschreven door contact op te nemen met de bedrijven op het volgende e-mailadres unsubscribe@stiga.com. Vooral:

 • Beheer van uw gegevens – recht op toegang – Artikel 15 van de AVG: recht om van de gegevensbeheerder bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking;

 2. categorieën van betrokken persoonsgegevens

 3. ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden verstrekt;

 4. periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

 5. het bestaan van het recht om de gegevensbeheerder te verzoeken om rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

 6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

 7. bron van de persoonsgegevens wanneer deze niet rechtstreeks worden verzameld;

 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering;


 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie – Recht op rectificatie – Artikel 16 van de AVG: het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over de betrokkene te verkrijgen van de gegevensbeheerder en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen;


 • Wissen – Recht om vergeten te worden – Artikel 17 van de AVG: recht om zonder onnodige vertraging het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer:

 1. de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

 2. u de toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 4. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 5. de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.


 • U kunt ons altijd vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken. Houd er rekening mee dat als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen, we uw persoonsgegevens alleen mogen bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor het uitoefenen van een openbare autoriteit die is toegekend aan de gegevensbeheerder of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. We kunnen bijvoorbeeld sommige van uw persoonsgegevens bewaren voor fiscale, juridische en auditdoeleinden.


 • Beperking van de verwerking – Recht op beperking van de verwerking – Artikel 18 van de AVG: recht om de beperking van de verwerking van de gegevensbeheerder te verkrijgen wanneer:
   

 1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de gegevensbeheerder in staat stelt de juistheid van de betrokken persoonsgegevens te verifiëren;

 2. de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

 3. de gegevensbeheerder de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar door u wordt vereist voor de instelling, uitoefening of onderhandeling van rechtsvorderingen;

 4. u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de gegevensbeheerder zwaarder wegen dan die van u.


 • Toegang tot gegevens en overdraagbaarheid – Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Artikel 20 van de AVG: het recht op het ontvangen van persoonsgegevens over u, die u aan een gegevensbeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze gegevens, door te geven aan een andere gegevensbeheerder, zonder belemmering van de gegevensbeheerder waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien: U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen van de ene gegevensbeheerder naar de andere, indien technisch haalbaar;


 • Klachten – dien een klacht in bij de relevante autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens en stuur deze naar de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit op Piazza di Monte Citorio No. 121 - 00186 Rome; e-mail: protocollo@pec.gpdp.it of aan de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, kantoor of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 1. Herzieningsclausule

De Bedrijven behouden zich het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te herzien, te wijzigen of gewoon bij te werken, naar eigen goeddunken, op welke manier en/of op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, ook met inachtneming van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van wijzigingen en updates van het Privacybeleid zodra deze worden aangenomen en op de Site worden geplaatst, nadat deze bindend zijn geworden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig het gedeelte "Privacybeleid" van de Website te raadplegen voor de meest recente en actuele informatie in dit verband.


Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.